Wereld autisme dag 2022! Omdat het nog steeds erg belangrijk is om hier aandacht voor te vragen. Er zijn nog vaak misvattingen over autisme, er is nog veel onbegrip, en er is nog veel meer onderzoek nodig. Daarom!